Bestyrelsen er en værdifuld værktøjskasse for virksomheden

Den værdiskabende bestyrelse

Tiden er løbet fra en bestyrelse der kun mødes 4 gange årligt for at godkende virksomhedens regnskab. I dag bør der stilles krav til de kompetencer det enkelte bestyrelsesmedlem bringer i spil. Som bestyrelse skal vi være den gode sparringspartner for ledelsen. En bestyrelse der kigger 20% bagud og 80% fremad. Bestyrelsen skal være med til at sætte virksomhedens strategi. Så længe et bestyrelsesmedlem bringer værdi til virksomheden kan vedkommende sidde i bestyrelsen. I  Vidensforums vækstprojet blev bestyrelsens rolle undersøgt, og på spørgsmålet om, hvad virksomheden anså den eksterne bestyrelses vigtigste rolle, svarede de:

De rigtige profiler

Sammensætningen af en bestyrelse

I sammensætningen af den værdiskabende bestyrelse er det vigtigt at have fokus på diversitet. Med diversitet mener jeg at vi skal have profiler ind  der ikke ligner hinanden, diversitet i køn, etnicitet, kompetencer mv. Det bør være et valg om mennesker der har de rette kompetencer og der i profil ikke ligner hinanden. 

For at vi kan finde det rette profiler, bør vi få lavet en profil af de kandidater vi ønsker i bestyrelsen, så vi kan sikre diversitet.

Jeg gør selv brug af PeopleTools Big6, i samarbejde med Mette Holmgaard. Et greb i en værktøjskasse, der hjælper med at finde de rette profiler. Ønsker du at vide mere om det, skal du bare tag fat i mig.

Sammensætningen af bestyrelsen må ikke være statisk, den bør være dynamisk, dvs. at vi altid har de kompetencer i bestyrelsen der er til gavn for virksomheden.  

Når man som bestyrelsesmedlem har givet den værdi man kan med ens kompetencer, er det på tide at forlade bestyrelsen, for at give plads til nye kompetencer.

Vejen til en succesfuld bestyrelse

Forudsætninger for arbejdet i bestyrelsen

Det er vigtigt at vi i virksomheden giver bestyrelsen det råderum der skal til for at man får mest værdi ud af det arbejde som bestyrelsen er hyret til at udføre. For at bestyrelsen kan være effektive, er transparens og ordentlighed nøgleord. Der skal være styr på dokumenter, referater mv. Med andre ord, vi skal have orden i penalhuset. Nedenstående er mine bud på hvordan de forudsætninger der skal være til sted for at arbejdet i bestyrelse fungere.

01

Den rigtige formand

Den rigtige profil vil kunne udfordre ledelsen og spille alle bestyrelseskompetencer gode, samt være en god mødeleder.

02

Transparens

Alt skal frem i lyset, det gode og det dårlige, så bestyrelsen ved hvilke initiativer der i skal være i fokus for kommende strategier.

03

Ordentlighed

For at bestyrelsesarbejdet er godt, kræver det en ordentlig tone. Man skal give plads til- og lade hinanden tale ud.

04

Velforberedt

Alle bestyrelsesmedlemer skal komme velforberedt, så man på bestyrelsesmøderne kan være effektive og træffe beslutninger. 

05

Handling

Vi skal som bestyrelse bruge 80% af tiden på at kigge fremad og sikre at der sættes handling bag strategierne.

06

Opfølgning

Vi skal som bestyrelse bruge 20% af tiden på at kigge bagud for at følge op på de strategier vi igangsat.

Har I en værdiskabende bestyrelse?

Hvor god er Jeres bestyrelse? Har I de rette kompetencer? Er formanden god til at udnytte alle kompetencer i bestyrelsen? Det er nogler af de svar du vil få besvaret ved at tage testen. Testen består af 24 spørgsmål fordelt over 5 kategorier, og tager kun 5 minutter at besvare. Jeg vil efterfølgende tage kontant til dig for at gennemgå dine besvarelser, og det er helt omkostningsfrit.

Hvem er Nordstrøm?

Jakob Nordstrøm

Professionelt bestyrelsesmedlem

Har siden 1996 arbejdet med data og de digitale muligheder data’en giver.  Med benene solidt plantet i den jyske muld, og jante loven smidt hen over højre skulder, har jeg ikke været bleg for at dele selvsikkert ud af min erfaring. En erfaring der er funderet i nederlag og sejre i min professionelle karriere. 

Det har altid været med en ydmyghed og forståelse for mine klienters datamodenhed, at der er blevet flyttet på forståelsen for den store værdi der ligger i en digital transformation.

Et arbejde hvor det jeg bruger meget tid på, er at viderformidle mulighederne med de digitale løsninger. Samt sikre at forståelsen for-, og arbejdet med de digitale løsninger bliver forankret hos den enkelte i virksomheden.

En forudsætning for at man kan sammensætte en værdiskabende bestyrelse, er at man kender hvert bestyrelsesmedlem godt. Jeg har selv fået analyseret min profil hos People Tools, nedenstående er mine tre styrende talenter er. Hvis du vil lære mig lidt bedre at kende, skal du ikke tøve med at tage kontakt til mig.