Digitalisering er vejen frem til en styrket virksomhed

Forankring

Konkurenterne er digitale

Er I gode nok?

Som virksomhed skal vi sikre at digitale investeringer forankres i virksomhedens strategi, og arbejdsprocesser.

Jeg har ofte set virksomheder udskifte software, da man ikke mener at man kan indfri virksomhedens mål. Ofte skyldes det ikke at softwaren kan, men manglende evner i brug at softwarens muligheder. Virksomheden har engang indkøbt dyrt software, der investeres i at medarbejderne trænes i den nye software, men den træning vedligeholdes ikke. Der er udskiftning i medarbejderstaben. Og til sidst har man ikke medarbejdere der fuldt ud kan udnytte det potentiale der er i softwaren. Så bliver der indkøbt ny software, og den dårlige process starter forfra.

Med en god forankringsstrategi vil virksomheden kunne få mere ud af de digitale investeringer de foretager, og kunne indfri vækst potentialer.

Digitale arbejdsgange skal ikke erstatte medarbejderne, men styrke deres arbejde, så virksomheden står stærkere.

Mit postulat er at de fleste manuelle arbejdsgange ville kunne erstattes af nogle digitale arbejdsgange. Det jeg tit oplever, er at mange, især medarbejdere frygter at de digitale arbejdsgange er lig med en større mængde administrativt arbejde. Gøres det rigtigt, og i en kombination med automatisering af nogle af arbejdsgangene, er det at digitalisere arbejdsgangene en styrke. En styrke der frigiver tid til den enkelte medarbejder, fra trivielle arbejdsopgaver.

“Forankring er et spørgsmål om transparens i virksomhedens strategier”

Jakob Nordstrøm

Hvordan kommer vi igang

Hvor skal vi starte?

For ikke at basere vores forretningsbeslutninger på bagrund af antagelser, men indsigter, så vi undgår løsninger der ikke giver det ønskede udbytte. Indleder jeg mit samarbejde med en simpel proces der består at tre faser, en analyse fase, en workshop efterfulgt af en handlingsplan. Det er med til at synliggøre hvor vi som virksomhed bør starte være initiativer der giver størst muligt udbytte.

Har I udfordringer med at få forankret en strategi i virksomheden?

Så tøv ikke med at tage fat i mig for en uforpligtende snak om mulighederne.

Samarbejdspartnere

Jeg samarbejder med nogle af markedets stærkeste partnere.