forretningsudvikling indsigt automatisering forankring

Leder I efter et nyt bestyrelsesmedlem? 

Faglig sparring der kan styrke virksomheden i en digital transformation?

En stærk konsulent fra Combine, med benene solid forankret i data.

Så brug lidt tid på hjemmesiden, der er måske hjælp at henter.

Forretningsudvikling

Forretningsudvikling

Digital forretningsudvikling hjælper i omstilling til at være datadrevne, og hjælper jer med at indfri de potentialer der er med de digitale muligheder i virksomheden.

Med travlhed og hverdagen der kører på højtryk, kan det være svært at se de muligheder i virksomheden der ligger i uindfriet potentialer. En nødvendig omstilling og forandring der skal til for at man ikke bliver overhalet indenom at de konkurrenter, der favner den digitale forretningsudvikling.

Har I styr på jeres forretningsudvikling, tag testen og find ud af det.

Data håndtering

håndtering

Udveksles de nødvendige data imellem virksomhedenssystemer? Har vi taget ejerskab af virksomhedens data?

Mange virksomheder har historisk set samlet data i store mænger, men ikke haft, og har måske stadigvæk ikke overblikket over hvilke date man har.

Som virksomhed i en GDPR virkelighed, hvor vi i dag er tvunget til at forholde os til hvilke data vi har. Bør vi ikke se det som en byrde, men omfavne det. Vi skal tage ejerskab af vores date, forstå vores data, fjerne alt unødvendigt. Det er her vi finder kæmpe vækst potentialer for virksomheden.

Indsigt
indsigt

Hvordan indsamler, forener og fortolker vi virksomhedens data, så vi kan aktivere data og reagere på markedstendenser.

Det kan være svært at gennemskue hvilke af virksomhedens data der er guld og hvilke der er overflødige. Det kan være som at lede efter en nål i en høstak, da mange virksomheder har store mænger data. Med de rette værktøjer og den rette forretningsmæssige tilgang. En tilgang hvor vi skal kende virksomhedens kundebehov udefra ind, optimer virksomheden indefra ud. Vil vi nemmere kunne synliggøre vækst potentialer.

arbejdsgange

Digitale arbejdsgange skal ikke erstatte medarbejderne, men styrke deres arbejde, så virksomheden står stærkere.

Mit postulat er at de fleste manuelle arbejdsgange ville kunne erstattes af nogle digitale arbejdsgange. Det jeg tit oplever, er at mange, især medarbejdere frygter at de digitale arbejdsgange er lig med en større mængde administrativt arbejde. Gøres det rigtigt, og i en kombination med automatisering af nogle af arbejdsgangene, er det at digitalisere arbejdsgangene en styrke. En styrke der frigiver tid til den enkelte medarbejder, fra trivielle arbejdsopgaver.

Automatisering

Automatisering af arbejdsprocesser skaber vækst og giver større arbejdsglæde.

Der er ikke mange virksomheder der ikke ville have gavn af at få kigget deres arbejdsprocesser i sømmene. Mange gange ville man nemt kunne automatisere nogle af arbejdsgangene, og derigennem vinde mere tid. Tid der kan bruges til at indfri flere potentialer.

Automatisering er ikke et redskab der fjerner arbejdspladser, tværtimod. Det styrker den enkelte og virksomheden. Et digitalt redskab der kan bruges i alle afdelinger i en virksomhed.

forankring

Som virksomhed skal vi sikre at digitale investeringer forankres i virksomhedens strategi, og arbejdsprocesser.

Jeg har ofte set virksomheder udskifte software, da man ikke mener at man kan indfri virksomhedens mål. Ofte skyldes det ikke at softwaren kan, men manglende evner i brug at softwarens muligheder. Virksomheden har engang indkøbt dyrt software, der investeres i at medarbejderne trænes i den nye software, men den træning vedligeholdes ikke. Der er udskiftning i medarbejderstaben. Og til sidst har man ikke medarbejdere der fuldt ud kan udnytte det potentiale der er i softwaren. Så bliver der indkøbt ny software, og den dårlige process starter forfra. 

Med en god forankringsstrategi vil virksomheden kunne få mere ud af de digitale investeringer de foretager, og kunne indfri vækst potentialer.

Kend dine kunders behov udefra ind,
optimer din virksomhed indefra ud
Jakob Nordstrøm

Tilmeld dig Nordstrøm nyt

Så belønner jeg dig med et månedligt nyhedsbrev med værdifulde indsigter og refleksioner fra et ekspert panel.

Spændende emner omhandlende digitale forretningsudvikling, data, marketing og salg.